O podjetju

Smo podjetje, ki izvaja vse z zakonom predpisane postopke s področja geodetske dejavnosti. Geodetska dejavnost so geodetske meritve in opazovanja, kartiranje ter druga dela in postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru ter za razmejevanje nepremičnin.

Več o podjetju

Kako vam lahko pomagamo?

Vas zanima brezplačno svetovanje, možnost obročnega odplačevanja, parcelacija, ureditev meja, geodetski načrt, zakoličba ter desetine drugih storitev?

Storitve

Obvestila