O podjetju

Pod tem imenom delujemo od leta 2000.

Smo podjetje, ki izvaja vse z zakonom predpisane postopke s področja geodetske dejavnosti. Geodetska dejavnost so geodetske meritve in opazovanja, kartiranje ter druga dela in postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru ter za razmejevanje nepremičnin.

Osnovni podatki

Naziv podjetja:
GEODETSKO PODJETJE SEŽANA, geodetske storitve d.o.o.

Kratek naziv podjetja:
GPS Sežana d.o.o.

Sedež podjetja:
Bazoviška 2, 6210 Sežana

Transakcijski račun: 6100 0001 2596 088, odprt pri Delavski Hranilnici d.d.
ID za DDV: SI57661324
Matična številka: 1489291

Podjetje ima pogodbo z agronomom za določitev oz. spremembo bonitete.

Podjetje je vpisano pri okrožnem sodišču v Kopru v vložku št. 066/10581400.

Osnovni kapital znaša 30.147,00 €.

Ekipo sestavljajo

Jernej Kocen, dipl.inž.geod., direktor
pooblaščeni inženir, Geo0463
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Tatjana Rojko, inž.geod.
pooblaščeni inženir, Geo0024
031 545 347
tatjana@geodezija.eu

Borut Bogatez, univ.dipl.inž.geod.
pooblaščeni inženir, Geo0491
031 715 465
borut@geodezija.eu

Sergeja Gerželj, geod.teh.
051 631 240
sergeja@geodezija.eu

Jure Stramec, mag.ing.geod.geoinf.
jure@geodezija.eu

Ivan Langella, dipl.inž.geod.
ivan@geodezija.eu

Anita Kostić, dipl.inž.geod.
anita@geodezija.eu

Nejc Muha, geod.teh.
nejc@geodezija.eu

Danjela Klede, geod.teh.
danjela@geodezija.eu

Aleš Bratož, inž.gradb.
pooblaščeni inženir, G-3768
041 668 147
ales.bratoz@geodezija.eu

Nejc Bratož, rač.teh.
nejc.bratoz@geodezija.eu

Marjeta Maček, mag.ing.geod.geoinf.
marjeta.macek@geodezija.eu

Pavel Kosovac, geod.teh.
pavel@geodezija.eu

Mojca Bužan, univ.dipl.inž.geod.
pooblaščeni inženir, Geo0499
mojca@geodezija.eu

Matej Nagy, dipl.inž.geoteh. in rud.
041 321 628
geostrata@mail.com

Žiga Drnovšek
zigidrnovsek@gmail.com